ICSI Công Ty TNHH Thương Mại AT&T AT&T VietNam IVFVietNam IVF Viet Nam
q
ĐAỊ DIỆN VITROLIFE - THỤY ĐIỂN TẠI VIỆT NAM
LIÊN HỆ
q

ICSI

Mô Tả Sản Phẩm

Môi trường sử dụng trong kỹ thuật ICSI Hãng sản xuất: Vitrolife – Thụy Điển
Chi Tiết Sản Phẩm


ICSI

Môi trường sử dụng trong kỹ thuật ICSI

Hãng sản xuất: Vitrolife – Thụy Điển

 

Mã số

Sản phẩm

Đóng gói

10111

ICSI

5x0.1ml/hộp

 

Công dụng:

Môi trường cô lập và cố định tinh trùng làm ICSI.

Mô tả:

Môi trường đệm Hydrocacbonat có chứa Hyaluronan và Albumin tái tổ hợp.

Sử dụng:

Sử dụng sau giai đoạn tiền cân bằng ở +20 ± 5oC và không khí thường.

Nguyên liệu:

Toàn bộ nguyên liệu được kiểm nghiệm và đo lường bởi hệ thống kiển soát chất lượng nghiêm ngặt.