HYASE Công Ty TNHH Thương Mại AT&T AT&T VietNam IVFVietNam IVF Viet Nam
q
ĐAỊ DIỆN VITROLIFE - THỤY ĐIỂN TẠI VIỆT NAM
LIÊN HỆ
q

HYASE

Mô Tả Sản Phẩm

Môi trường chứa Hyaluronidase Hãng sản xuất: Vitrolife - Thụy Điển
Chi Tiết Sản Phẩm


HYASE

Dung dịch chứa hyaluronidase

Hãng sản xuất: Vitrolife – Thụy Điển

 

Mã số

Sản phẩm

Đóng gói

10017

Hyase

5x0.1ml/hộp

 

Công dụng:

Môi trường sử dụng trong kỹ thuật ICSI chứa hyaluronidase.

Mô tả:

Môi trường đệm Hydrocacbonat có chứa Hyaluronan và Albumin tái tổ hợp.

Sử dụng:

Sử dụng sau giai đoạn tiền cân bằng ở +37oC và 6% CO2

Nguyên Liệu:

Toàn bộ nguyên liệu được kiểm nghiệm và đo lường bởi hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.