RAPIDVIT BLAST Công Ty TNHH Thương Mại AT&T AT&T VietNam IVFVietNam IVF Viet Nam
q
ĐAỊ DIỆN VITROLIFE - THỤY ĐIỂN TẠI VIỆT NAM
LIÊN HỆ
q

RAPIDVIT BLAST

Mô Tả Sản Phẩm

Môi trường đông phôi nhanh giai đoạn túi phôi Hãng sản xuất: Vitrolife – Thụy Điển
Chi Tiết Sản Phẩm


RAPIDVIT BLAST

Môi trường đông phôi nhanh giai đoạn túi phôi

Hãng sản xuất: Vitrolife – Thụy Điển

 

Mã số

Sản phẩm

Đóng gói

10119

RapidVit Blast

3x10ml/lọ

 

Công dụng:

Môi trường được thiết kế hỗ trợ cho sự sống của phôi trong suốt quá trình đông hóa.

Mô tả:

Môi trường đệm Mops

Sử dụng:

Sử dụng sau giai đoạn tiền cân bằng ở +37oC ,không khí thường.

Bảo quản trong điều kiện tối từ 2 - 8oC

Nguyên Liệu:

Toàn bộ nguyên liệu được kiểm nghiệm và đo lường bởi hệ thống kiển soát chất lượng nghiêm ngặt.