G – RINSE Công Ty TNHH Thương Mại AT&T AT&T VietNam IVFVietNam IVF Viet Nam
q
ĐAỊ DIỆN VITROLIFE - THỤY ĐIỂN TẠI VIỆT NAM
LIÊN HỆ
q

G – RINSE

Mô Tả Sản Phẩm

Môi trường thao tác dụng cụ và làm sạch cổ tử cung Hãng sản xuất: Vitrolife – Thụy Điển
Chi Tiết Sản Phẩm


G – RINSE

Môi trường thao tác dụng cụ và làm sạch cổ tử cung

Hãng sản xuất: Vitrolife – Thụy Điển

 

Mã số

Sản phẩm

     Đóng gói

10069

G – Rinse

125ml/lọ

 

Công dụng:

Môi trường thao tác dụng cụ, vật liệu tiếp xúc và làm sạch cổ tử cung.

Mô tả:

Môi trường đệm muối Hydrocacbonat

Sử dụng:

Sử dụng sau khi cân bằng ở +37oC và 6% CO2.

Nguyên Liệu:

Toàn bộ nguyên liệu được kiểm nghiệm và đo lường bởi hệ thống kiển soát chất lượng nghiêm ngặt.

            .