G – MOPS PLUS Công Ty TNHH Thương Mại AT&T AT&T VietNam IVFVietNam IVF Viet Nam
q
ĐAỊ DIỆN VITROLIFE - THỤY ĐIỂN TẠI VIỆT NAM
LIÊN HỆ
q

G – MOPS PLUS

Mô Tả Sản Phẩm

Môi trường xử lý và thao tác trứng, phôi Hãng sản xuất: Vitrolife – Thụy Điển
Chi Tiết Sản Phẩm


G – MOPS PLUS

Môi trường xử lý và thao tác trứng phôi

Hãng sản xuất: Vitrolife – Thụy Điển

Mã số

Sản phẩm

     Đóng gói

10130

G – Mops plus

125ml/lọ

 

Công dụng:

Môi trường xử lý và thao tác trứng phôi trong điều kiện không khí thường.

Mô tả:

Môi trường đệm MOPS có chứa  Albumin tái tổ hợp.

Sử dụng:

Sử dụng sau khi cân bằng ở +37oC .

Nguyên Liệu:

Toàn bộ nguyên liệu được kiểm nghiệm và đo lường bởi hệ thống kiển soát chất lượng nghiêm ngặt.