G – IVF PLUS Công Ty TNHH Thương Mại AT&T AT&T VietNam IVFVietNam IVF Viet Nam
q
ĐAỊ DIỆN VITROLIFE - THỤY ĐIỂN TẠI VIỆT NAM
LIÊN HỆ
q

G – IVF PLUS

Mô Tả Sản Phẩm

Môi trường thụ tinh Hãng sản xuất: Vitrolife – Thụy Điển
Chi Tiết Sản Phẩm


G – IVF PLUS

Môi trường thụ tinh

Hãng sản xuất: Vitrolife – Thụy Điển

 

Mã số

Sản phẩm

     Đóng gói

10134

G – IVF plus

30ml/lọ

10136

G – IVF plus

60ml/lọ

 

Công dụng:

G – IVF chứa tất cả những thành phần cần thiết nhằm hỗ trợ các chức năng của trứng và phôi trong suốt quá trình thụ tinh.

Mô tả:

Môi trường đệm Hydrocacbonat có chứa  Albumin huyết thanh người tái tổ hợp.

Sử dụng:

Sử dụng sau giai đoạn tiền cân bằng ở +37oC và 6% CO2

Nguyên Liệu:

Toàn bộ nguyên liệu được kiểm nghiệm và đo lường bởi hệ thống kiển soát chất lượng nghiêm ngặt.