G – GAMETE Công Ty TNHH Thương Mại AT&T AT&T VietNam IVFVietNam IVF Viet Nam
q
ĐAỊ DIỆN VITROLIFE - THỤY ĐIỂN TẠI VIỆT NAM
LIÊN HỆ
q

G – GAMETE

Mô Tả Sản Phẩm

Môi trường xử lý chứa albumin huyết thanh người Hãng sản xuất: Vitrolife – Thụy Điển
Chi Tiết Sản Phẩm


G – GAMETE

Môi trường xử lý chứa albumin huyết thanh người

Hãng sản xuất: Vitrolife – Thụy Điển

 

Mã số

Sản phẩm

     Đóng gói

10126

G – Gamete

30ml/lọ

 

Công dụng:

Môi trường xử lý cân bằng nồng độ pH nhằm hỗ trợ trứng và phôi bên ngoài lồng ấp.

Mô tả:

Môi trường đệm MOPS có chứa  Albumin tái tổ hợp.

Sử dụng:

Sử dụng sau khi cân bằng ở +37oC và 6% CO2.

Nguyên Liệu:

Toàn bộ nguyên liệu được kiểm nghiệm và đo lường bởi hệ thống kiển soát chất lượng nghiêm ngặt.