G – 1 PLUS Công Ty TNHH Thương Mại AT&T AT&T VietNam IVFVietNam IVF Viet Nam
q
ĐAỊ DIỆN VITROLIFE - THỤY ĐIỂN TẠI VIỆT NAM
LIÊN HỆ
q

G – 1 PLUS

Mô Tả Sản Phẩm

Môi trường nuôi cấy phôi ngày 1-2 Hãng sản xuất: Vitrolife – Thụy Điển
Chi Tiết Sản Phẩm


G – 1 PLUS

Môi trường nuôi cấy phôi ngày 1-2

Hãng sản xuất: Vitrolife – Thụy Điển

 

Mã số

Sản phẩm

     Đóng gói

10143

G – 1 plus

10ml/lọ

10128

G – 1 plus

30ml/lọ

 

Công dụng:

Môi trường nuôi cấy phôi trong suốt giai đoạn quan trọng ban đầu của quá trình phát triển.

Mô tả:

Môi trường đệm Hydrocacbonat có chứa Hyaluronan và Albumin tái tổ hợp.

Sử dụng:

Sử dụng sau giai đoạn tiền cân bằng ở +37oC và 6% CO2

Nguyên Liệu:

Toàn bộ nguyên liệu được kiểm nghiệm và đo lường bởi hệ thống kiển soát chất lượng nghiêm ngặt.