EMBRYO GLUE Công Ty TNHH Thương Mại AT&T AT&T VietNam IVFVietNam IVF Viet Nam
q
ĐAỊ DIỆN VITROLIFE - THỤY ĐIỂN TẠI VIỆT NAM
LIÊN HỆ
q

EMBRYO GLUE

Mô Tả Sản Phẩm

Môi trường chuyển phôi Hãng sản xuất: Vitrolife – Thụy Điển
Chi Tiết Sản Phẩm


EMBRYO GLUE

Môi trường chuyển phôi

Hãng sản xuất: Vitrolife – Thụy Điển

 

Mã số

Sản phẩm

Đóng gói

10085

Embryo Glue®

10ml/lọ

 

Công dụng:

 Môi trường để chuyển phôi

Mô tả:

Môi trường đệm Hydrocacbonat có chứa Hyaluronan và Albumin tái tổ hợp.

Sử dụng:

Sử dụng sau giai đoạn tiền cân bằng ở +37oC và 6% CO2

Nguyên Liệu:

Toàn bộ nguyên liệu được kiểm nghiệm và đo lường bởi hệ thống kiển soát chất lượng nghiêm ngặt.